درهای نیمه اتوماتیک و دستی

درهای نیمه اتوماتیک (Semi Automatic Doors)

در این نوع سیستم ها که بصورت کشوئی کار می کنند به هیچ عنوان از نیروی محرکه برق استفاده نمی شود. مکانیزم حرکتی این درب ها به این صورت است که در با نیروی دست باز و رها می شود و اما برخلاف درب اتوماتیک در اینجا انرژی ذخیره شده در فنر بدون دخالت دست در را به آرامی می بندد. بیشینه بازشوی این سیستم ها معمولا 2 متر می باشد و در انواع تک لنگه، دولنگه و تلسکوپی عرضه می گردند.

درهای دستی (Manual Doors)

این سیستم ها که بصورت کشوئی کار می کنند ، بدون نیروی محرکه برق ، با نیروی دست باز و با نیروی دست نیز بسته می شوند. بیشینه بازشوی این سیستم ها 2 متر می باشد.

درهای نیمه اتوماتیک و دستی 10
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 9
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 8
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 15
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 16
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 13
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 12
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 14
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 11
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 7
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 5
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 6
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 4
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 3
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 2
درهای نیمه اتوماتیک و دستی 1
فهرست