دیوارهای متحرک (Wall Systems)

دیوار متحرک (Wall Systems)

این سیستم ها از پار تیشن های غیر متصل تشکیل شده اند و نحوه عملکرد آنها به این صورت است که هنگام باز بودن سیستم ، همه لنگه ها به موازات یکدیگر ، داخل قسمتی بنام ایستگاه جمع می شوند و در هنگام بسته شدن از ایستگاه خود خارج شده ، پشت سر هم در یک مسیر واحد حرکت کرده و فضای مورد نظر را جداسازی میکنند .

ویژگی این سیستم ها زیبائی منحصر به فرد، قابلیت چیدمان در موقعیت های متفاوت ، تنوع در نوع متریال لنگه ها و حرکت در مسیر های منحنی و زاویه دار می باشد.

دیوار متحرک 2
دیوار متحرک 3
دیوار متحرک 4
دیوار متحرک 5
دیوار متحرک 6
دیوار متحرک 1
فهرست