ریموت کنترل

ریموت کنترل

با استفاده از این دستگاه می توان بصورت رادیوئی(بدون سیم) از راه دور سیستم مورد نظر را کنترل نموده و وضعیت آن را تغییر داد . بیشینه برد مفید ریموت کنترل ها معمولا 40 تا 50 متر می باشد. بعضی از انواع ریموت کنترل ها می توانند تا 5 فرمان متفاوت را به اپراتور ارسال کنند. ولی عمدتا برای ارسال فرمان باز شدن (در حالت قفل) استفاده می گردند.

فهرست