سیستم تشخیص چهره

سیستم تشخیص چهره

بر روی این سیستم ها دوربین کوچکی تعبیه شده که ابتدا فاکتور های مربوط به آناتومی چهره افراد را ثبت کرده و سپس با هر بار قرار گرفتن افراد مقابل دوربین ، چهره مورد نظر را تشخیص و عمل می نمایند . ویژگی این سیستم ها امنیت بسیار بالا و عدم تماس بدنی افراد با سیستم می باشد.

تشخیص چهره 3
تشخیص چهره 2
تشخیص چهره 1
فهرست