شستی لمسی (Touch)

شستی لمسی

این سیستم که با نور مادون قرمز کار می کند و درصورت لمس شدن با دست ، فرمان لازم را به اپراتور ارسال می نماید . این سیستم ها بدلیل نداشتن کنتاکت ، عمر طولانی تری نسبت به شستی های فشاری دارند.

فهرست