منبع تغذیه

منبع تغذیه

برخی از لوازم جانبی نیاز به منبع تغذیه جداگانه دارند تا جریان مصرفی آنها به خوبی تامین گردد . منابع تغذیه کاربردی در ولتاژ های 12 و 24 ولت عرضه می گردند. برخی از انواع منابع تغذیه، هم خروجی برق مستقیم(DC) و هم خروجی برق متناوب(AC) را تامین می نمایند.

فهرست