پارتیشن های تاشو یا درب آکاردئونی

پارتیشن های تاشو یا درب آکاردئونی (Folding Partitions)

در درب آکاردئونی لنگه های متحرک توسط لولا به یکدیگر متصل شده اند و فقط می توانند در مسیر های مستقیم حرکت کنند، جنس لنگه ها نیز می تواند متنوع باشد. نوع سنگین و صنعتی درب آکاردئونی می تواند در سوله های بزرگ و آشیانه هواپیما کاربرد داشته باشد . قیمت درب آکاردئونی نسبت به دیوار های متحرک مناسب تر است.

پارتیشن تاشو 8
پارتیشن تاشو 7
پارتیشن تاشو 3
پارتیشن تاشو 4
پارتیشن تاشو 5
پارتیشن تاشو 6
پارتیشن تاشو 2
پارتیشن تاشو 1
فهرست