گیت اسلایدینگ یا کشویی

گیت کنترل تردد اسلایدینگ

این نوع گیت که حرکت آن بصورت کشوئی می باشد هنگام باز شدن کمی هم به سمت بالا حرکت کرده و به این ترتیب فضای کمتری اشغال می کند . بال های این نوع گیت میتواند از جنس پلکسی(طلق) یا شیشه باشد. این گیت همراه با دو سنسور که در قسمت ورودی و خروجی آن نصب شده اند کار می کند و عبور افراد را تشخیص می دهد.

گیت کنترل تردد اسلایدینگ 5
گیت کنترل تردد اسلایدینگ 4
گیت کنترل تردد اسلایدینگ 3
گیت کنترل تردد اسلایدینگ 2
گیت کنترل تردد اسلایدینگ 1
فهرست