گیت باله ای

گیت باله ای

در این نوع گیت از دو باله شیشه ای یا پلاستیکی استفاده شده که بصورت دورانی عمل کرده و مسیر عبور را باز و بسته می کند . بدنه این گیت نسبت به نوع اسلایدینگ ، کوچکتر و فضای کمتری اشغال می کند.

گیت باله ای 3
گیت باله ای 2
گیت باله ای 1
فهرست