گیت دو لنگه لولایی

گیت دو لنگه لولایی (Swing Gate)

این نوع گیت بصورت لولائی با سرعت بالا باز بسته می شود و عبور افراد را با تعدادی سنسور خطی تشخیص می دهد . بال های این گیت از جنس شیشه یا پلکسی می باشند . این نوع گیت به لحاظ طولی نسبت به گیت های باله ای و اسلایدینگ فضای بیشتری اشغال می کند .

گیت دو لنگه لولایی 5
گیت دو لنگه لولایی 4
گیت دو لنگه لولایی 3
گیت دو لنگه لولایی 2
گیت دو لنگه لولایی 1
فهرست