گیت سوئینگ

گیت سوئینگ(تک لنگه لولائی)

این نوع گیت معمولا به همراه گیت های دیگر استفاده می شود و بیشترین کاربرد آن برای عبور بار و معلولین است. جنس آن میتواند از نوع شیشه یا لوله یو شکل استیل باشد.

گیت سوئینگ4
گیت سوئینگ3
گیت سوئینگ2
گیت سوئینگ 1
فهرست