گیت چشمی

گیت چشمی (Sensor barrier)

این نوع گیت یک راهروی نسبتا بلند دارد که در دوطرف آن سنسورهای متعدد نصب گردیده .در حالت عادی راه برای عبور باز است . اشخاص ابتدا توسط اکسس کنترل شناسائی شده سپس وارد راهرو می شوند و از میان سنسور ها عبور می کنند.

سنسور ها تعداد افراد راتشخیص داده و چنانچه بیش از یک نفر عبور کند راه بسته شده و بوغ هشدار به صدا در می آید در غیر این صورت بدون هیچ عمل مکانیکی تردد انجام می شود. استهلاک این سیستم بسیار پائین است و بیشترین کاربرد را در اماکن خصوصی با تردد بالا دارد.

گیت چشمی 3
گیت چشمی 2
گیت چشمی 1
فهرست