گیت گردان شیشه ای

گیت گردان شیشه ای (Charon)

این نوع گیت از سه شیشه یا طلق تشکیل شده که نسبت به یکدیگر 120 درجه زاویه دارند در هر بار گردش، گیت 120 درجه می چرخد و به یک نفر اجازه عبور می دهد. مانند درب اتوماتیک از این گیت معمولا در اماکن خصوصی و عمومی استفاده می شود.

گیت گردان شیشه ای 3
گیت گردان شیشه ای 2
گیت گردان شیشه ای 1
فهرست